Portada > Ley fácil > Hare ture aŋa - Tribunales Laborales

Ley fácil

 •    
 • Enviar a un amigo

Índices:

Guía legal sobre:

Hare ture aŋa

Tribunales Laborales

He hāpī atu he aha te Hare Ture te Aŋa (Tribunales Laborales), he aha te rāua roa u'i 'e pe hē 'ana horo te ture.

Última actualización : 11-05-2011

¿'I 'aŋa hē i ha'amata i haka tere ai te aŋa 'e te tapu o te Hare Ture Aŋa?
'I te 31 mahana o Tarahao o te matahiti 2008 'e koro'iti nō i ha'amata ai, he ra'e i te kona o Tire te 'īŋoa ko Atacama (III henua vahi o Tire) 'e i te kona te 'īŋoa ko Magallanes (XII henua vahi o Tire).

Ki oti, 'i te 31 mahana o Taŋa Roa 'Uri o te matahiti 2008 i ha'amata ai i haka tere ai i te I, IV, V henua vahi o Tire, 'e i te II, VI, VII 'e i te VIII henua vahi o Tire mai te 30 mahana o Vai Tu'u Nui o te 2009; 'e i te tētahi ŋā kona era he IX, X, XI 'e he XV mai te 30 mahana o Taŋa Roa 'Uri i ha'amata i haka tere ai.

¿He aha, he aha te huru o te ŋā Hare Ture nei?


 1. E ai ro 'ā te taŋata hāito 'e e hatu i te ture horo (Jueces) mo te roa nō nei o te aŋa.
 2. Te ture e haka tere ena, e vānaŋa ana ture 'e, e riva nō mo uru te nu'u ta'ato'a haŋa mo haka roŋo i te ture.
 3. E piri ro 'ā te taŋata hāito 'e hatu i te ture horo ki te taŋata 'o ki te nu'u ma'u i te horo, ki te kope 'o ŋā kope hetu te horo 'e, e u'i tako'a ro 'ā te rauhuru me'e mo haka aŋi i te 'ati i horo ai.
 4. E rua nō aŋa e haka tere ena: he ra'e e ha'aputu tahi era i te rauhuru rave'a mo haka aŋi-aŋi riva-riva i te horo mo ha'amata te ture; 'e te rua, he ture mau mo hatu i a ai te tano mau.
 5. He haka poto-poto te ta'u mo ture ro 'ai 'e he haka horo-horou te ture horo.
 6. E u'i ra'e ro 'ā e te taŋata hāito 'e hatu i te ture rahuru rave'a mo ta'e ŋe'i 'e mo ta'e haka noho te ture.
 7. Ta'ato'a ture, parau, aŋa rauhuru mo aŋa e te taŋata aŋa o nei ŋā hare, 'ina e ko 'ouhou e te nu'u ma'u i te horo.

¿E hia Hare Ture Aŋa e noho mai ena i te henua Tire?
Ko te ŋā Hare Ture nei ka haka 'ite atu ena ko ia ko te rahi o te taŋata hāito 'e hatu ena i te ture:

XV kona o Tire, ko Arica 'e ko Parinacota: e tahi hare ture aŋa 'i Arica (e 2 taŋata hāito ture)
I kona o Tire, ko Tarapacá: e tahi hare ture aŋa 'i Iquique (e 3 taŋata hāito ture)
II kona o Tire, ko Antofagasta: 'I Antofagasta (e 3 taŋata hāito ture) 'e 'i Calama (e 2 taŋata hāito ture)
III kona o Tire, ko Atacama: 'I Copiapó (e 2 taŋata hāito ture)
IV kona o Tire, ko Coquimbo: 'I La Serena (e 3 taŋata hāito ture)
V kona o Tire, ko Valparaíso: 'I Valparaíso (e 3 taŋata hāito ture) 'e 'i San Felipe (e 2 taŋata hāito ture)
Kona Vāeŋa o Tire: 'I Santiago e rua hare ture e 13 taŋata hāito ture ka tahi te hare; 'I San Miguel e 4 taŋata hāito ture; 'I San Bernardo e 2 taŋata hāito ture 'e 'i Puente Alto e 2 taŋata hāito ture.
VI kona o Tire o te Libertador General Bernardo O’Higgins: 'I Rancagua (e 3 taŋata hāito ture)
VII kona o Tire, ko Maule: 'I Curicó (e 2 taŋata hāito ture) 'e 'i Talca (e 2 taŋata hāito ture)
VIII kona o Tire, ko Bio-Bio: 'I Chillán (e 3 taŋata hāito ture), 'i Concepción (e 3 taŋata hāito ture) 'e 'i Los Ángeles (e 2 taŋata hāito ture)
IX kona o Tire, ko La Araucanía: 'I Temuco (e 5 taŋata hāito ture)
X kona o Tire, ko Los Lagos: 'I Puerto Montt (e 3 taŋata hāito ture) 'e 'i Castro (e 1 taŋata hāito ture)
XIV kona o Tire, ko Los Ríos: 'I Valdivia (e 2 taŋata hāito ture) 'e 'i Osorno (e 2 taŋata hāito ture)
XI kona o Tire, ko Aisén o te General Carlos Ibáñez del Campo: 'I Coyhaique (e 1 taŋata hāito ture)
XII kona o Tire, ko Magallanes: 'I Punta Arenas (e 1 taŋata hāito ture)

'I te ŋā kona, ena 'ina he Hare Ture Aŋa, te ŋā roa nei o te ture aŋa mo te Hare Ture (Juzgados de Letras con Competencia en lo Civil) e haka tere.

¿He aha, he aha te rave'a u'i o te ŋā Hare Ture nei?

 1. He tātake tāue o te pū'oko aŋa ko ia ko tā'ana taŋata aŋa 'o ruŋa i te roa haka tere ta'e tano o te tapu mo te aŋa (normas laborales) 'o he tātake 'o ruŋa i te haka tere iŋa o te parau haka aŋa (contrato de trabajo) o te taŋata e tahi 'o, o te nuku-nuku taŋata; 'o ruŋa i te hā'au 'o, o ruŋa i te tapu ta'e mo'a o te roa nei o te aŋa.
 2. He tātake tāue 'o ruŋa i te haka tere iŋa o te tapu ha'ati'a mo taka-taka o te mahiŋo aŋa (organización sindical) 'e mo hā'au i te rāua me'e haŋa (negociación colectiva).
 3. He ture tāue 'o ruŋa i te haka tere iŋa o te tapu mo hāpa'o i te taŋata 'e te mahiŋo (normas de previsión o de seguridad social) horo e te taŋata e aŋa no 'ā o’e te nuku-nuku taŋata aŋa, e te pū'oko aŋa 'e, e te taŋata ku oti 'ā te rāua ta'u aŋa te roa nō mo ta'e o'o he roa era mo rara haka 'ou i te roŋo hatu mo haka 'ite e ai ro 'ā te 'ati o te hakari o te taŋata 'o, o ruŋa i te parau taote va'ai mo ta'e aŋa.
 4. He horo mo ture i te roŋo ta’e tano hatu e te hōnui haka tere aŋa mo te roa nei o te aŋa (autoridad administrativa laboral), roa mo hā'ū'ū hai tara mo te taŋata 'e te mahiŋo 'ati tāue (previsional), 'e mo te roa mo hāpa'o i te mahiŋo mai te 'ati rauhuru (seguridad social).
 5. He ture mo haka tika i te hatu uŋa ki te pū'oko aŋa o ruŋa i te roa 'ati tāue o te taŋata aŋa, māui-ui tāue o nei aŋa hetu ki te taŋata aŋa, (con excepción de la responsabilidad extracontractual).
 6. Tētahi atu roa va’ai e te mau tapu henua ki te ŋā Hare Ture ena mo te roa nei o te aŋa (Juzgados de Letras com Competência Laboral).


¿O hare ture hē te u'i i te roa mo horo i te tara aŋa ta'e 'ouhou (cobranzas laborales) 'e i te roa mo hā'ū'ū hai tara mo te taŋata 'e mahiŋo 'ati tāue (previsional)?
Ko te ŋā Hare Ture ena mo nei roa (Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional) i ha'amata ai te rāua aŋa i te 'āva'e era o Ruti o te 2005. 'I te kona 'ina he ŋā hare ture nei, mo te Hare Ture (Juzgados de Letras con competencia en lo Civil) e u'i.

¿E ai te taŋata hā'ū'ū ture (abogado) mo horo e tahi ture?
'E ē, mo ai 'ina ō'oi tara, mo te Hare Mau Hōnui Tire (Estado) e va'ai atu e tahi taŋata hā'ū'ū ture aŋa 'ina e ko 'ouhou koe.

¿ He aha te taŋata hā'ū'ū ture aŋa (abogado laboral)?
He taŋata hā'ū'ū mau 'ā i te ture o ruŋa i te aŋa, aŋa 'i roto i te ŋā Hare Aŋa a te Hau mo Hā'ū'ū i te Ture (Corporación de Asistencia Judicial) 'e mā'ana e hā'ū'ū atu ta'e koe e 'ouhou, mo ai to'u tara aŋa 'ouhou atu i te 'āva'e 'ina he oŋa i te $380.000.-

¿'Ā'ai te taŋata hā'ū'ū ture aŋa (abogado laboral) te pū'oko 'e te u'i?
Te Aŋa haka tika mo Hā'ū'ū i te Ture Aŋa (Programa de Defensa Laboral) e haka tere ena a roto i te ŋā Hare Aŋa a te Hau mo Hā'ū'ū i te Ture (Corporación de Asistencia Judicial)
'e nei hare o te Hare Nui Hatu Tapu (Ministerio de Justicia) te rara te u'i mo aŋa riva-riva i te rāua aŋa. Mo nei roa, e 138 taŋata hā'ū'ū ture aŋa (abogado laboral) ai mo te henua tire 'e koro'iti nō ka ha'amata ka haka tere ena te rāua aŋa ko īa ko te haka tere iŋa o te Tapu 'Āpī mo te Ture Aŋa (Reforma Judicial Laboral)

¿Pe hē te haka tere iŋa o te hare ture aŋa?
E rima roa e haka tere ena:

1.- Te Roa ra'e mo te Ta'ato'a (Aplicación general)
Te ture 'ana ha'amata e horo 'i ruŋa i te parau 'e mo te taŋata pū'oko hāito ture (juez) e tuhi e tāpa'o i te mahana e tahi, 'ina ko oŋa mai te 35 mahana, mo piri ra'e (1° audiencia) o te ŋā kope ture nei mo haka tika tāue i te ture horo. Mo ta'e titika, he u'i he kī e te pū'oko hāito ture i te rave'a haŋa e īa mo rara mo nei ture 'e he ma'u he haka take'a e nei ŋā kope i te rāua rave'a horo i te ture. 'I te roa nei, e riva nō te pūoko hāito ture mo hatu 'e mo uŋa i te roŋo mo hāpa'o i te kope horo i te ture (medidas cautelares); mo uŋa i te roŋo rauhuru (oficios) 'o i te roŋo mo raŋi (citaciones) ki te ŋā kope ture, 'e he tuhi he tāpa'o i te rua mahana mo piri (2° audiencia) 'ina ko oŋa mai te 30 mahana. 'I te rua piri nei he haka rarama e nei ŋā kope i te rauhuru rave'a mo haka 'ite i rāua te tano tāue o te ture; 'e, e riva no te pū'oko hāito ture mo hatu i tō'ona mana'u hope'a ki oti nei piri 'o 'i roto 'i te 15 mahana mai te piri nei.

2.- Te haka tere iŋa o te roa mo hāpa'o i te taŋata aŋa (Procedimiento de Tutela Laboral)
He haka tere te roa kē e tahi mo hāpa'o i te taŋata aŋa mo ai kai mo'a te rāua tapu hatu mo hāpa'o i te aŋa,'i roto tako'a te tapu mo te taŋata mo ora 'e mo tō'ona roro mo ta'e 'ati; tapu mo mo'a 'e mo hāpa'o i te rāua noho iŋa hoko tahi o noho mahiŋo, tapu mo mo’a i te taŋata i mo tō'ona hua'ai; tapu mo mo'a i te huru haŋa no era ā'ana mo piri mo vānaŋa ki tētahi; tapu mo mo'a i tō'ona huru o te mana'u iŋa; tō'ona huru mo kī i tā'ana vānaŋa haŋa; tō'ona haŋa mo aŋa 'e mo vae i tā'ana aŋa haŋa, e pe īra tako'a 'ā, te ta'ato'a aŋa 'e ta'ato'a 'ati tōtōā i te taŋata hā'aki 'i ruŋa i te 2 vaha vānaŋa o te Tapu o te Aŋa (artículo 2 del Código del Trabajo). E riva nō te ŋā roa nei mo haka tere e te taŋata aŋa o te nuku-nuku taŋata aŋa.

Te aŋa nei mo haŋa mo haka tere, ra'e 'e 'ata pūai te roa mo hā'ū'ū mai e te hare ture ki te tētahi rave'a haka aŋa i nei hare.

3.- Te haka tere iŋa o te roa mo hokorua i te taŋata aŋa (Procedimiento Monitorio)
He haka aŋa te roa nei mo te ture horo tāue pe tū huru 'ā 'o 'ata rehe ki te 10 tara 'ouhou i te 'āva'e 'e mo te roa o te fuero maternal.

Mo haka aŋa o te roa nei ra'e 'ana horo ki te Hare Rara Aŋa (Inspección del Trabajo), 'e mo nei kona e raŋi ki te ŋā kope ture mo tāpura i te rāua vānaŋa o ruŋa i te horo. Mo ai te horo o ruŋa i te fuero maternal he ma'u titika ro 'ai mo ha'amata te ture i te Hare Ture.

Ki te piri raŋi ra'e e te Hare Rara Aŋa (Inspección del Trabajo), e ma'u tahi te rauhuru rave'a mo haka aŋi o te horo (medios de prueba) 'e mo ta'e titika te rāua me'e haŋa, me'e horo, e riva nō te taŋata aŋa mo pāpa'i i te horo mo ma'u ki te pū'oko hāito ture e tahi, 'i roto i te 60 mahana mai te mahana tute mai te aŋa.

Mo te pū'oko hāito ture e u'i i tū hora 'ā i te me'e nono'i o te kope ā'ana te horo mo ai i a ia mau te parauti'a, 'e mo ta'e ai he puru i te horo. Mo ta'e rahi te rave'a ma'u mo haka aŋi o te horo, 'o mo ta'e tano te hatu hōpe'a ki te ŋā kope ture nei, he raŋi haka aou e te Hare Ture mo piri hope'a o nei ŋā kope mo haka tika i te rāua ture, 'i roto i te 15 mahana mai te mahana horo era. E ma'u tahi nei ŋā pā'eŋa ararua i te rauhuru rave'a mo haka aŋi o te horo (medios de prueba) 'e i nei mahana 'ana hatu e te taŋata hāito ture i te roa titika mana'u e īa mo te ture.

4.- Te haka tere iŋa o te roa mo horo mo te tara haka ūtu'a mo 'ouhou 'e tētahi atu roa o te aŋa (procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas).
Ko hatu 'ā mo te ta'ato'a horo haka ūtu'a mo 'ouhou o te tara, a roto i te roa ra'e nei (Aplicación general) 'ana haka tere, 'e, e ma'u i te horo 'i roto i te 15 mahana mai te hā’aki iŋa o te ūtu'a.

5.- Te haka tere iŋa o te roa ūtu'a mo aŋa (Procedimiento Ejecutivo).
Te roa nei he haka tere iŋa o te aŋa mo mo'a i te vānaŋa hatu e te Hare Ture. He ūtu'a e haka tere mau 'ā 'ana hatu.᾽A i huri te re᾽o / Traductor:
María Virginia Haoa Cardinali, ex Presidenta de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Integrante activa y fundadora de esta agrupación.

᾽A i haka mana / Validador:
Christián Madariaga Paoa, ex Vicepresidente de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Miembro activo y fundador de esta agrupación.

᾽A i tai᾽o / Locutor:
Viki Haoa

Mo haka ma'a atu / Nota: te roŋo hā'aura'a atu nei 'i ruŋa i te parau nei, he rave'a nō e tahi mo haka aŋi-aŋi atu i te haka tere iŋa o te ŋā tapu nei. 'Ina ko ha'ariro pe nei ē, he tapu mau 'ā.

Escuche esta guía legal Guía en audio:

Escuche esta Guía o descárguela gratis para difundirla por el medio de su preferencia.
Reproductor
Descargar audio

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Descargar ficha
He hāpī atu he aha te Hare Ture te Aŋa (Tribunales Laborales), he aha te rāua roa u'i 'e pe hē 'ana horo te ture.

Reproducir radioteatro Radioteatro en español:

Breve dramatización que explica esta ley en formato mp3. Le invitamos a descargarla gratis y a difundirla por el medio de su preferencia.
Descargar audio
Expone qué materias ven los tribunales laborales, cómo funcionan y el rol del defensor laboral.

Video Video:

Cápsula informativa producida por Cámara de Diputados TV.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.
Cargando

Más información Más información en español:

En otras instituciones.Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.