Konstytucja polytyczna Republiki Chile = Constitución Política de la República de Chile

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
Descripción: 190 páginas ; 19 cm.

ISBN: 9787376662107

Wstp Krzysztof Wojtyczek : Konstytucja Polityczna Republiki Chile z 1980 r.

Podstawy ustroju politycznego

Przynaleznosé paristwowa i prawa obywatelskie

Prawa i obowiazki konstytucyjne

Rzad

Kongres Narodowy

Wladza sadownicza

Prokuratura

.Trybunal Konstytucyjny

Sqdownictwo wyborcze

Generalna Izba Kontroli Republiki

Sily zbrojne, porzadkowe i bezpieczeristwa publicznego

Rada Bezpieczeristwa Narodowego

Bank Centralny

Rzad i adrninistracja panstwa

Zmiana Konstytucji

Postanowienia przejsciowe

Aneks Wykaz ustaw konstytucyjnych zrnieniajacych Konstytucje Poliryczna Chile od 1989 r

Wybrana literatura.


Libros del autor(es) en la BCN


Otros materiales recomendados
Banner de Estantería Digital