Portada > Ley fácil > He mono iŋa o te 'īŋoa 'e o te 'īŋoa o te hua'ai - Cambio de nombre y apellido

Índices:

Guía legal sobre:

He mono iŋa o te 'īŋoa 'e o te 'īŋoa o te hua'ai

Cambio de nombre y apellido

He haka tika haŋa i roa hē 'ana riva e tahi kope mo nono'i mo mono i tō'ona 'īŋoa 'e pe hē 'ana aŋa mo nono'i.

Última actualización : 11-05-2011

¿He aha te ha'aura'a o te me'e he mono i te 'īŋoa?
Te kī haŋa o te aŋa hatu nei, he haka ti-tika haka 'ou i te parau poreko mo mono o te 'īŋoa nape ki te kope e tahi, i te 'īŋoa o te hua'ai 'o ararua nō 'īŋoa 'ana mono.

¿Kope no i haŋa era e riva rō mo mono i tō'ona 'īŋoa?
Ta'e pe ira, i hatu ai te tapu nei mo mono o te 'īŋoa, mo te nu'u era e ai ro 'ā te ŋā huru nei o te rāua 'īŋoa:

Te rāua 'īŋoa he 'īŋoa haka me'e-me'e, he haka ka-kata 'o he 'īŋoa ta'e au mo te rāua noho iŋa.
He haka aŋi-aŋi e te tētahi nu'u hai 'īŋoa kē, ko oŋa atu 'ā te pae matahiti.

Mo pāpâ'i te rua 'īŋoa hua'ai ki te poki 'ina kai ai 'ā, 'o ararua 'īŋoa hua'ai pe tū huru 'ā.

Mo ai o te 'īŋoa ta'e re'o paniora, ko mono 'ā te pāpâ'i haŋa 'o te kī haŋa mo haka tu'u pa he re'o paniora.

¿Pe hē a au 'ana riva mo aŋa i te aŋa nei?
E ai e tahi taŋata haka tere tapu i kimi e koe 'ā 'o he 'ui koe mo haka tika mai e te Hare Aŋa a te Hau mo te aŋa nei, hāhine atu ki tu'u kona noho 'e, 'ina koe e ko 'ouhou ki a rāua.

¿E hia tara mo te aŋa nei?
He 'ouhou koe i te taŋata haka tere tapu rara e koe, ko ia ko te ŋā parau tā'ato'a ena ka haka 'ite atu ena e te Hare Aŋa a te Hau mo te aŋa nei. Te nu'u tara ta'e rahi e riva nō mo nono'i ki te Hare Aŋa a te Hau o tu'u kona noho, mo aŋa tahi atu i tu'u parau 'e 'ina koe ko 'ouhou ki a rāua.

¿E hia 'ana ŋe'i te aŋa nei?
'I te ai he aŋa ta'e 'ouhou ki te taŋata era ka aŋa mai era, e riva nō mo ŋe'i 'ātā e ono 'āva'e; i te huru nō o te haka tere iŋa o te Hare Aŋa a te Hau.

Mo mono ō'oku i tō'oku 'īŋoa hua'ai, ¿tā'aku ŋā poki e ma'u rō i tō'oku 'īŋoa hua'ai 'āpī nei?
Mo mono o to'u 'īŋoa hua'ai, he mono tako'a te 'īŋoa hua'ai o ta'a ŋā poki. E 'ki ro 'ai i te hora era ka nono'i era mo mono o te 'īŋoa hua'ai. Pe ira 'ā te haka ara o tū hua'ai 'ā, 'ana haŋa mo ma'u i te 'īŋoa hua'ai mono era, e riva nō.

¿E riva rō au mo mono haka 'ou i tō'oku 'īŋoa 'o i tō'oku 'īŋoa hua'ai?
'Ina, e tahi nō mono haŋa o tu'u 'īŋoa 'ātā ki tu'u mate iŋa.

Mo ai ko mono 'ā a au i te 'īŋoa o tā'aku ŋā poki i te hora mono era a au i tō'oku 'īŋoa hua'ai, ¿e riva rō a rāua mo mono haka 'ou ki te rāua 'īŋoa hua'ai ra'e era, pe mu'a ka oho era?
'Īna, ko tapu 'ā e tahi nō mono iŋa o to'u 'īŋoa ki tu'u mate, ka ai atu ā'au 'o o te rua matu'a i haŋa pe ira.

Mo mono ō'oku i tō'oku 'īŋoa hua'ai, e 'ina tā'aku ŋā poki kai haŋa, ¿e 'ati rō tō'oku 'ono mo topa ki a rāua?
'Īna, ka mono atu te 'īŋoa o te matu'a e ko 'ati te haka ara mo topa ki a rāua te 'ono o te matu'a.᾽A i huri te re᾽o / Traductor:
María Virginia Haoa Cardinali, ex Presidenta de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Integrante activa y fundadora de esta agrupación.

᾽A i haka mana / Validador:
Christián Madariaga Paoa, ex Vicepresidente de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Miembro activo y fundador de esta agrupación.

᾽A i tai᾽o / Locutor:
Viki HaoaMo haka ma'a atu / Nota: te roŋo hā'aura'a atu nei 'i ruŋa i te parau nei, he rave'a nō e tahi mo haka aŋi-aŋi atu i te haka tere iŋa o te ŋā tapu nei. 'Ina ko ha'ariro pe nei ē, he tapu mau 'ā.

Escuche esta guía legal Guía en audio:

Escuche esta Guía o descárguela gratis para difundirla por el medio de su preferencia.
Reproductor
Descargar audio

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Descargar ficha
He haka tika haŋa i roa hē 'ana riva e tahi kope mo nono'i mo mono i tō'ona 'īŋoa 'e pe hē 'ana aŋa mo nono'i.

Reproducir radioteatro Radioteatro en español:

Breve dramatización que explica esta ley en formato mp3. Le invitamos a descargarla gratis y a difundirla por el medio de su preferencia.
Descargar audio
Cuenta brevemente bajo qué circunstancias una persona puede solicitar el cambio formal de su nombre, y los pasos a seguir para ello.

Video Video:

Guías relacionadas Guías relacionadas en español:

Otras guías legales afines a este tema

Video Video:

Cargando

Más información Más información en español:

En otras instituciones.Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.